Masz pytanie?

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających ze stron WWW.ZDROWASTOPA.COM, WWW.ZDROWASTOPA.COM.PL, WWW.ZDROWASTOPA.EU będących serwisem firmy OBUWIE ZDROWA STOPA (dalej: „Serwis”) oraz zasady stosowania plików cookies.

Zachęcamy do zapoznania się polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują. 
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu.
Firma OBUWIE ZDROWA STOPA stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.
Firma OBUWIE ZDROWA STOPA zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

1.    Administrator


Administratorem danych osobowych użytkowników jest Firma OBUWIE ZDROWA STOPA z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 43/49/3 (dalej OBUWIE ZDROWA STOPA)

2.    Gromadzone dane i podstawa prawna przetwarzania


Administrator gromadzi dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularzy online na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody.
Ta strona wykorzystuje również pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się poniżej.

3.    Pliki cookies


Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
●    Ciasteczka serwisu – to są wszystkie te ciasteczka niezbędne do poprawnego działania strony podczas składania zamówienia. Zapisywane są dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail. Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia. Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.
●    Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
●    Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
●    Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka. 
Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.

4.    Cele przetwarzania. Profilowanie


Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online są wprowadzane do bazy kontaktów administratora i mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz wysyłania do użytkowników informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane te podlegają profilowaniu przy użyciu systemów informatycznych przeznaczonych do analizy danych w marketingu i sprzedaży celem dopasowania treści przesyłanych informacji do przewidywanych preferencji odbiorcy.

5.    Odbiorcy danych


Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingu, architektury IT, dostarczania przesyłek, oraz marketingowych. Dotyczy to przekazywania danych tylko i wyłącznie na użytek firmy OBUWIE ZDROWA STOPA.

6.    Dalsze przekazywanie danych


Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom na ich własny użytek.

7.    Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe mogą być przez nas przechowywane dla celów ułatwiania składania kolejnych zamówień, statystycznych, archiwizacyjnych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność
takiego przetwarzania. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą zostać w każdej chwili usunięte po wycofaniu jego zgody. W tym celu prosimy o kontakt z IOD (kontakt na dole strony).

8.    Prawa związane z ochroną danych


Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem sklep@zdrowastopa.com
Niezależnie od powyższego, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.    Bezpieczeństwo danych osobowych


OBUWIE ZDROWA STOPA podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.
OBUWIE ZDROWA STOPA wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.
W szczególności wykorzystywane jest:
●    szyfrowanie transmisji danych protokołem SSL;
●    zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
●    oprogramowanie antywirusowe.

10.    Zmiany polityki


Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.

11.    Inne polityki prywatności


Na tej stronie internetowej lub jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przez niniejszą Polityką prywatności. 

12.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych


Inspektor ochrony danych administratora jest dostępny pod adresem e-mail: sklep@zdrowastopa.com

oraz listownie:


OBUWIE ZDROWA STOPA
ul. Hoża 43/49/3
00-681 Warszawa

Podczas zgłoszeń do IOD prosimy o podanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości nadawcy oraz jasny i precyzyjny opis żądania. 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r.

Newsletter

Facebook